Nieuw bestuur LGL

Nadat John en Chantal afscheid hebben genomen als bestuurders en twee nieuwe bestuurders zijn toegetreden, is de rollen verdeling als volgt:
voorzitter: Victor van Zutphen
secretaris: Jorgen Dohmen
penningmeester: Johan Wulms
lid: Jelle Massant
Lid: Jules Sweelssen

In een eerste meeting is gesproken over de weg die wij met de LGL in willen slaan. Het is de bedoeling daar in de komend ALV bij stil te staan. Wij mikken er op die in februari 2018 te houden. Het kan geen kwaad om een paar hoofdpunten alvast te benoemen. Wij willen de nadruk er op leggen dat wij in de eerste plaats lid zijn van de LGL en vervolgens van een subgroep. Voor de LGL menen wij dat het goed is minimum-eisen te stellen aan de kleding, gebruiksvoorwerpen en uitrusting. Dit betref vooral het uiterlijk voorkomen met een redelijke termijn om er aan te voldoen. Dit komt de uitstraling van de vereniging ten goede.

Dit zal de uitdaging voor de komende periode worden, voor de leden is in het afgeschermde gedeelte van de site onder de documenten het stuk "Basis Uitrusting"te vinden met daar in meer specifiek uitgelegd waar het om gaat.

Verder zullen we zoals gebruikelijk de eerste zondagen van de maand door gaan met de bijeenkomsten op Kasteel Montfort. Er wordt nog bekeken of een winterstop noodzakelijk is.