11 maart 2021

Net als de rest van Nederland (en de landen om ons heen) is de LGL ook in lockdown gegaan. Afgelopen seizoen heeft zich gekenmerkt door de ene teleurstelling na de andere in de vorm van de annuleringen van diverse evenementen. Ook het begin van 2021 wordt daardoor beheerst. Heel voorzichtig hopen wij in juli een paar tenten op te kunnen zetten, maar zeker is dat niet. We blijven hopen natuurlijk, maar zijn reëel genoeg om de verwachtingen niet al te hoog te spannen.
De lockdown van de LGL wil niet zeggen dat wij stil gezeten hebben. Gelukkig is er ruim contact geweest via onze (besloten) FB-pagina’s. En waarover hebben wij het dan? Behalve grappen en grollen, wordt er veel informatie gedeeld (als altijd) en wordt de voortgang van diverse projecten aan elkaar getoond.
Er is de afgelopen tijd veel door de leden verricht. Dat is vooral op het gebied van kleding geweest. Zo werden er diverse damesgewaden gemaakt, is er gewerkt aan doublets (jacks) en een hele hoop hoofddeksels. Ook een knapzak naar middeleeuws model zag het licht. Twee leden hebben ook nog zelf wol geverfd met natuurlijke kleurstoffen (bladeren).
Verder werd hout bewerkt tot kist en lepels en werden er diverse pijlen gemaakt voor de kruisboog (waarmee gelukkig op een veilige plek toch regelmatig mee schoten kon worden).
Binnen één familie werd actief geoefend met de zwaardvechtdemo. Dat gaf aanleiding tot het maken van wat 'turorial'-filmpjes over het zwaardvechten met bijbehorend houwschema. Zo kan iedereen zijn techniek thuis bijhouden.
En natuurlijk werd zo af en toe een middeleeuws kookboek ter hand genomen om binnen de eigen bubbel weliswaar toch van die heerlijke smaken te kunnen genieten.
Last but certainly not least mocht de LGL de afgelopen periode een aantal nieuwe (adspirant)leden verwelkomen, zowel beginnende als  (zeer) ervaren re-enactors!
Wij snakken er naar weer ‘naar buiten te kunnen treden’ en onze tenten/luifels weer op te kunnen slaan bij kasteel Montfort en op de diverse evenementen die Nederland, Duitsland en België rijk zijn. Voor het zover is, zitten wij dus duidelijk niet stil. De foto's geven een impressie van wat er zoal tot stand kwam.

17

18