vikinghelm + zwaard

Het was onstuimig in Europa.
Het grote rijk van Karel de Grote werd, na dood van zijn erfgenaam Lodewijk de Vrome, opgedeeld in drie stukken die telkens weer oorlog voerden met elkaar. Ook op de Britse eilanden waren verschillende vijandigheden bezig en vochten er meerdere heersers een machtsstrijd. In Scandinavië was het eveneens onrustig en bestreed de steeds machtiger groeiende adel elkaar om nog meer invloed.
Tijdens de regeerperiode van Karel de Grote was de druk van de Franken op het Noorden steeds groter geworden en na het onderwerpen van de Saksen lag de weg om Deense heidenen te overmeesteren bijna open. Maar de opdeling in West-, Midden- en Oost Francië zorgde voor nieuwe kansen die door Deense krijgsheren werden gegrepen. De ene keer werkten ze samen met een van de nieuw Frankische Koningen en de andere keer bestreden ze hem. Het was een groot politiek spel waarbij de Noormannen graag als huurling werden ingezet. Ze werden ook vaak Denen genoemd. Van vikingen als algemene term was toen nog geen sprake. Dat etiket is er pas later opgeplakt – zoals een heleboel later wordt gelabeld om er op terug te kijken vanuit een geschiedenisperspectief.

Een naam die tegen het einde van de 9e eeuw opdook in het rivierenland was Godfried (de jongere), een mogelijk verbannen Deense prins met een grote ambitie en een aanzienlijke groep volgelingen. In Engeland had Koning Alfred een belangrijke zege behaald op het Grote Noormannenleger. De Noormannen die het niet eens waren met zijn voorwaarden voor vrede staken in 879 het Kanaal over naar de Lage Landen. Onder het commando van Godfried en Siegfried voer de vloot landinwaarts en werd gezien op de rivieren Somme, Rijn, Maas, Weser en Elbe.

In 881 namen ze Nijmegen in en het leger van Lotharius kreeg de stad niet ontzet. In de onderhandelingen bedongen ze een vrije aftocht maar dat verhinderde niet dat ze de stad alsnog in brand zetten. Ten zuiden van Nijmegen vonden ze in Ascloha in een Koningspalts een nieuw onderkomen. Ze versterkten hun kamp dat ze daar opsloegen met een stevige omwalling en groeven een gracht eromheen. Vanuit daar ondernamen ze expedities naar onder andere Maastricht, Keulen, Bonn, Koblenz, Trier, Aken, Luik, Tongeren, Sint Odiliënberg en Susteren. Ook in Ascloha werden de Noormannen in een grote strijd niet verslagen. Er werd een pact gesloten. Godfried werd vazal van de kersverse Keizer Karel de Dikke en kreeg Frisia in leen, het gebied dat eerder beheerd werd door Rorik de Deen. Godfried werd gedoopt en trouwde met Gisela van Lotharingen, dochter van Lotharius II.

Siegfried, mogelijk de kleinzoon van Rorik, nam het bevel over het andere deel van de vloot en vertrok naar het zuiden op zoek naar nieuwe roem. Een hele beroemde is zijn belegering van Parijs. De kleine stad hield lang stand. Siegfried trouwens ook. Het hoofd bieden aan doortastende Noormannen bleek voor het verdeelde Frankische rijk nog steeds een probleem door hun eigen twisten. In het gebied van de Seine werden uiteindelijk allianties gesloten met meerdere hoofdmannen waaronder een jonge Noorman met de naam Rollo…

(uit “Vikings at War” van Kim Hjardar & Vegard Vike)

Met dank aan AmaraPhotos – amara4photos


Levende Geschiedenis

Dit stukje vergeten historie komt tot leven tijdens de bijeenkomsten van de Ascloha Vikingen. Hoe was het leven in die tijd. Welke kleding, welk eten, welke wapens? Waar kwamen ze vandaan en waarom? Er is inmiddels al aardig wat over deze periode bekend en we proberen zo goed als mogelijk een plaatje neer te zetten van de Noormannen die in de 9e eeuw een stempel hebben gezet op de geschiedenis van onze omgeving.

Levende Geschiedenis is een veelzijdige hobby met veel ingangspunten. De een heeft meer interesse in houtbewerken en de ander weer in de bereiding van het eten uit die tijd. Of in het smeden van de gereedschappen en mogelijk het opnieuw ontdekken van de toenmalige zwaard- en schild technieken. Hoe werd de kleding gemaakt, welke patronen, kleuren, en materiaal? Welke planten werden gebruikt om de verfbaden te maken waarmee de stoffen werden gekleurd? Waar gingen de verhalen over die de mensen elkaar vertelden bij het knapperende vuur? Wat staat er beschreven in de beroemde saga’s? En hoe klonk hun muziek?

We komen regulier één keer per maand bij elkaar op Kasteel Montfort - wie tijd heeft tenminste en niet elders op expeditie is. Daarnaast zijn er een heleboel evenementen waar je naar toe kunt gaan. Niet alleen in Nederland maar vooral in Scandinavië en Groot-Brittannië zijn er mooie evenementen over de Viking-periode. Alleen al in Denemarken zijn er meer dan 20 musea over deze tijd. Maar ook in Duitsland, Noorwegen, Zweden, Frankrijk en Polen is er van alles te beleven waarvan je Noormannenbloed sneller gaat koken. Zover hoef je echter niet perse te gaan. Ook in Nederland is een berg te doen. Op een steenworp ligt Eindhoven met een mooi openluchtmuseum en ook de Locht werd bezocht. Of denk aan Archeon of Erve Eme.

Kortom, als je eenmaal in aanraking komt de tijd van de Vikingen van Ascloha, kom je tijd te kort! Maar gelukkig kun je het zo gek maken als je zelf wilt…
Welkom bij de Vikingen van Ascloha!