De eerste zondag van april 2022 was onze laatste kelderbijeenkomst, zonder publiek. Mooie gelegenheid voor onze algemene ledenvergadering, gevolgd door de lunch, met een sipje clareit (op middeleeuwse wijze gekruide wijn). We waren met maar liefst 18 leden bijeen.
 
Na de lunch barstte er een enorme bedrijvigheid los. Jassen moesten worden gepast of geshowd, nieuwe fraaie tafels werden getoond, middeleeuws domino werd gespeeld (om punten, niet om munten), er werd een boogbaan opgezet en gebruikt en de jongens met zwaarden meenden dat die, tezamen met helmen en maliënkolders, uitgelaten moesten worden.
 
Met de grote opkomst was het een mooie gelegenheid om een groepsfoto te maken. En een foto van alleen de Vikingen van Ascloha en eentje van Die Luyden van het Gelres Overkwartier.
Een welbestede zondag dus.