1 mei 2022 de dag van de arbeid. Ook de eerste dag van het seizoen waarop de leden van de LGL weer buiten op het noordertalud van kasteel Montfort tent en luifel opzetten en publiek ook weer welkom was op het kasteel.
Er viel heel wat te tonen. In de eerste plaats handgemaakte kleding: een roodbruine jas van onze schrijnwerker en een Gelrese geel/blauwe jas gemaakt door onze zeer getalenteerde ‘kleermaakster’, een groene doublet (jasje) door de jager zelf gemaakt en een groene tuniek door de schrijver zelf gemaakt. In de tweede plaats had de schrijnwerker een hagelnieuwe werkbank bij zich en liet de schrijver voor het eerst zijn schrijfkist publiekelijk uit.
De schrijnwerker zette al ras de beitel in het hout en de schrijver de ganzenveer op het papier. Hiermee waren onze late middeleeuwers aen den arbeid, en wel onder toezicht van een adelijk heer voor wie 'adel arbeidt' al meer dan genoeg inspanning was.
 
Onze vroeg-middeleeuwse Vikingen betoonden zich ook niet onbetuigd. Zij begonnen met praktijkonderwijs hoe met vuursteen en vuurslag een vuur aan te steken. Dat liep van licht teleurgestelde vezuchtingen tot jubelkreten, toen het vuur daadwerkelijk ontvlamde. Verder hielden zij zich onledig met het ontbasten van palen. Hieraan werd met verve meegedaan door een gast die een dagje met ons meedeed om te zien of deze hobby wat voor hem was (daar ziet het wel naar uit). Daarnaast werd nog noest gewerkt met naald en draad aan een nieuwe jurk.
 
Hoewel het aanvankelijk niet heel erg warm was, bleef het wel droog. Aan het einde van de dag brak dan toch de zon door en bood enige warmte. Die werd direct benut door onze ‘ambachtsman in ruste’ om aan het laatste deel van zijn functie uitvoering te geven.
Hoewel het publiek zich niet in drommen op ons stortte, hadden wij toch een gestage stroom bezoekers die ons wist te vinden. Een uitnodiging tot het stellen van vragen was niet aan dovemans oren gedaan en zo konden wij een hoop kennis overdragen aan belangstellenden.
 
Vermeldenswaard is nog dat wij die dag niet de enigen ‘in kostuum’ op het kasteel waren. Een keur van schutterijkoningen en -koninginnen trok nog aan ons voorbij. Kennelijk voor statiefoto’s elders op het kasteel. Eén koningspaar wilde graag nog met een paar van ons op de prent. Dat moet een fraai plaatje geworden zijn!
Al met al een goed begin van het seizoen. Wij zien alweer uit naar onze volgende bijeenkomst. Dat zal weer zij in Montfort zijn op maandag 6 juni, de Dag van het Kasteel.